Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na realizację zadania w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dozywiania”, w formie dożywiania dzieci w szkołach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na realizację zadania w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dozywiania”, w formie dożywiania dzieci w szkołach.

Podstawowym kryterium uzyskania pomoc jest dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty 526,50 złotych netto.

Ponadto rodzina musi spełniać warunki określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j.Dz.U z 2009r Nr 175 poz.1362 z p.zmianami)

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1)ubóstwa,

2)sieroctwa,

3)bezdomności,

4)bezrobocia,

5)niepełnosprawności,

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,

7)przemocy w rodzinie,

8)potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

9)bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

10)braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

11)trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

12)trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13)alkoholizmu lub narkomanii,

14)zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

15)klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Osoby zainteresowane szczegółami prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr telefonu

33 8755 415.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!